Azterketa garaian estresaren eta eguneroko emozioen kudeakeren inguruko tailerrak

Psikologia Aplikatuko Zerbitzuak UPV/EHUko ikasleentzat Tailerrak antolatu ditu. Tailer hauek prestakuntzako kultur jarduera gisa eskaintzen dira, UPV/EHUko Ikasleen, Enpleguaren eta Gizarte Erantzukizunaren arloko Errektoreordetzak abalatuak.

Bi tailer egiteagatik, ikastegi guztiek kreditu bat emango dute graduko ikasketetan (KREDITU 1 = 25 ORDU)

Ikasturteko lauhileko bakoitzean 3 tailer eskainiko dira (campus bakoitzean 1). Plaza kopuru mugatua dagoenez gero, izena ematen den ordena errespetatuko da zehatz-mehatz.

Harremanetarako eta izen ematea: talleres.spa@ehu.es

2014/15 ikasturteko bigarren lauhilekorako honako hauek eskainiko ditugu:

ARABAKO ETA BIZKAIKO CAMPUSAK

“Gestión de la Ansiedad y el Estrés ante los Exámenes” tailerra

Tailerraren helburua da azterketa garaiko antsietate eta estresa kudeatzeko estrategiak ikastea. Tailerrean, estresari eta antsietateari aurre egiteko estrategiarik garrantzitsuenak praktikan jarriko dira. Batez ere ondoko gaiak jorratuko dira: erlaxazio gaitasuna, gertaera estresagarrien birrebaluazio positiboa, denboraren plangintza egokia, trebezien entsegua eta arazoen konponketa.

Arabako Campusa
Egunak:
2015eko otsailaren 12, 19 eta 26a eta martxoaren 5a (osteguna)
Ordutegia: 15.00 – 18.00
Parte hartzaile kop.: 15-18
Lekua: Batzar aretoa, 2. solairua, Elurreta

Bizkaiko Campusa
Egunak:
2015eko otsailaren 12, 19 eta 26a eta martxoaren 5a (osteguna)
Ordutegia: 15.00 – 18.00
Parte hartzaile kop.: 15-18
Lekua: Prestakuntza gela. I. ikasgelategia. Leioa
GIPUZKOAKO CAMPUSA:

“Emociones y Comunicación: Cómo aprender a gestionar las emociones en la vida cotidiana” tailerra

Tailer honen helburua da ikasleei laguntzea komunikazioaren zailtasunez jabetzen, emozioekin konektatzen eta emozioak identifikatzen ikasten.
Lagunduko die estrategiak ikasten eguneroko bizitzako emozio positiboak eta emozio arazotsuak kudeatzeko, eta komunikazioa eta emozioen kudeaketa positiboa erabiltzen, funtsezkoa baita osasuna hobetzeko.

Egunak: 2015eko otsailaren 9, 16 eta 23a eta martxoaren 2a (astelehena)
Ordutegia: 15.00 – 18.00
Parte hartzaile kop.: 20-25
Lekua: Carlos Santamaría Zentroa. 4. ikasgela

Anuncios

Talleres para gestionar el estrés ante los exámenes y las emociones en la vida cotidiana

El Servicio de Psicología Aplicada oferta talleres para el alumnado de la UPV/EHU. Estos Talleres se ofertan como Actividades Culturales Formativas avaladas por el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social de la UPV/EHU, y la realización de 2 Talleres será reconocida por todos Centros con un crédito para los estudios de Grado (2 Talleres = 25 horas).

Se ofrecerán 3 Talleres en cada cuatrimestre del curso académico (1 en cada Campus). Al ser las plazas limitadas, se seguirá un orden riguroso de inscripción.

Contacto e inscripción: talleres.spa@ehu.es

Para el segundo cuatrimestre del curso 2014-1015, se ofrece:

CAMPUS DE ALAVA Y BIZKAIA:

Taller “Gestión de la Ansiedad y el Estrés ante los Exámenes”

La finalidad del taller es el aprendizaje de estrategias de manejo de la ansiedad y el estrés ante los exámenes. En el taller se pondrán en práctica las principales estrategias de afrontamiento del estrés y la ansiedad, haciendo especial énfasis en el desarrollo de habilidades de relajación, reevaluación positiva de los acontecimientos estresantes, planificación adecuada del tiempo, ensayo de habilidades y resolución de problemas.

Campus de Alava:
Fechas:
12, 19 y 26 de febrero y 5 de marzo de 2015 (Jueves)
Horario: 15.00 – 18.00
Nº de participantes: 15-18
Lugar: Sala de Reuniones 2ª planta, Las Nieves

Campus de Bizkaia:
Fechas:
12, 19 y 26 de febrero y 5 de marzo de 2015 (Jueves)
Horario: 15.00 – 18.00
Nº de participantes: 15-18
Lugar: Aula de Formación. Aulario I (Leioa)

CAMPUS DE GIPUZKOA

Taller “Emociones y Comunicación: Cómo aprender a gestionar las emociones en la vida cotidiana”

Este taller tiene como objetivo ayudar al alumnado a tomar conciencia de las dificultades de comunicación y a conectarse con las emociones y saber identificarlas.

Ayudará a aprender las estrategias que se pueden poner en marcha para gestionar las emociones positivas y las conflictivas en la vida cotidiana y a experimentar la comunicación y el manejo positivo de las emociones como condiciones esenciales de mejora de la salud.

Fechas: 9, 16 y 23 de febrero y 2 de marzo de 2015 (Lunes)
Horario: 15.00 – 18.00
Nº de participantes: 20-25
Lugar: Centro Carlos Santamaría. Aula 4

MIS CUALIDADES – NIRE EZAUGARRIAK

Image13585Mis cualidades personales es un documento muy práctico para trabajar la autoestima con niños/as  a partir de los 8 años.

Ofrece una lista de cualidades personales y unas instrucciones para trabajar con ellas.

FUENTE: http://familiaycole.com/

Nire ezaugarri pertsonalak, autoestimua lantzeko dokumentu bat da.

8 urtetik aurrera  lantzeko materiala da.

 

mis-cualidades-personales

 

ITURRIA:  http://familiaycole.com/

ZONA DE CONFORT- SEGURTASUN GUNEA

CREATIVIDAD- SORMENA